Automatchic

Handhållen enhet som fångar kulörer med total precision

 

Automatchic är ett instrument som mäter kulörer och vidarebefordrar informationen till datorn och vårt blandningsprogram. Programmet söker i hela databasen och erbjuder recept som är automatiskt optimerade. Vid behov kan kulören justeras ytterligare.

Viktiga fördelar:
- Sök kulörrecept utan kod
- Utveckla recept i såväl solida kulörer som effektkulörer
- Mycket snabbare än traditionella metoder för kulörpassning
- Enkel att kalibrera
- Mycket exakta mätningar