Färdigblandade kulörer

Låt oss göra jobbet

 
Kulörer kan levereras färdigblandade på beställning, via våra butiker eller återförsäljare. Vissa vanliga kulörer (inom till exempel RAL, Volvo Truck, Scania) finns dessutom som lagervara i ett antal kvaliteter. Blandning och upphällning kan anpassas så att det finns rätt mängd ledig volym kvar i burken eller spannen, för tillsats av härdare och förtunning direkt i den levererade förpackningen.