2K Grund G5

Universal 2K grund för nymålning

 
2K, icke-slipbar grundfärg för tunga fordon och industriutrustning. Produkten är ämnad för flerkomponentsystem och airless applicering.

Huvudsaklig användning för denna produkt är reparation och underhåll av befintliga fordon och målning av nybyggda tunga fordon och släpvagnar.