800 Degreaser

 

​Autocoat BT 800 Degreaser är lämplig för rengöring och avfettning av gamla lackytor, inklusive termoplastiska akryllacker. Det är också lämpligt att avfetta primer, surfacer och slipgrund före topplack.

Detta är ett icke-aggressivt avfettningsmedel och används främst som en silikonborttagare.