800 Matting Paste 475

För justering av glans i täcklacken

 
Matteringspasta för att sänka glansen i Autocoat BT täcklacker. Genom att använda en speciell sprutteknik, är det möjligt att åstadkomma olika slags strukturer i slutresultatet.