Tillbehör & Verktyg

Totalleverantör för fordonslackeringar

 
Akzo Nobel Car Refinishes har en mångårig erfarenhet av tillbehörsprodukter.

Vi lagerför ca 900 produkter från våra leverantörer och vi hoppas genom detta bidra till att Ni lättare hittar lämpliga produkter för bättre hantering, tillgänglighet och driftsäkerhet, och därmed ökad lönsamhet.

Om du inte finner de tillbehörsprodukter du söker i vår katalog, är du naturligtvis välkommen att kontakta oss.

Vi hoppas att Ni väljer våra produkter och därmed ger oss möjligheten att utöka vårt samarbete!