300 Clear

2K polyuretan-klarlack

 
Autocoat BT 300 Clear 3001-002 är en 2K polyuretan-klarlack, som tillsammans med Autobase Plus ger ett superbt 2-skikt system. Autocoat BT 300 Clear kan appliceras vått-i-vått på Autocoat BT täcklacker för att uppnå förbättrad kemikalieresistens. Produkten är anpassad för nymålning av tunga fordon och trailers.