LV 350 Primer EP

Universalgrund för dig som vill ha bästa resultat

 
Autocoat BT LV 350 Primer EP är en 2K epoxyprimer som kan appliceras på de flesta metallytor. BT LV 350 Primer EP kan övermålas vått-i-vått med Autocoat BT LV 351 Topcoat och dessutom nyanseras till önskad bottenkulör. Produkten lämpar sig för både befintliga och nybyggda kommersiella fordon och släpvagnar. VOC-halten i denna produkt är 540 g/liter i sprutfärdig blandning vilket gör den godkänd enligt EU:s bestämmelser (produktkategori: IIB.C).